Listonosz nie dostarczył przesyłki, kurier zaspał ?

Niedoręczenie przesyłki w terminie to przykład nieprawidłowego wykonania usługi, a w takiej sytuacji konsument ma prawo do wniesienia skargi.

Złożenie reklamacji jest możliwe tylko w sytuacji, gdy opóźnienie w dostawie nie wynikało z winy nadawcy lub odbiorcy, nie było związane z właściwościami towaru i nie nastąpiło wskutek tzw. siły wyższej.

Wraz z indywidualnym numerem przesyłki klient otrzymuje informację o przewidywanej dacie jej dostarczenia. O opóźnieniu w dostawie można mówić w sytuacji, gdy doręczenie lub zawiadomienie o próbie doręczenia nie nastąpiło w terminie 14 dni roboczych od dnia nadania. Natomiast jeśli paczka nie dotrze w ciągu 30 dni roboczych, to wówczas uznaje się ją za zagubioną.

Po upływie 14 lub 30 dni konsument ma prawo złożyć reklamację z powodu opóźnienia dostawy lub niedostarczenia przesyłki. W przypadku zaginięcia paczki klient ma prawo domagać się zwrotu pieniędzy zapłaconych za wysyłany przedmiot. Natomiast jeśli zwłoka w dostawie uszkodziła zawartość paczki (np. spowodowała zepsucie się zamawianej żywności) to można złożyć wniosek o częściowe odszkodowanie z tego tytułu.

Image by Stefan Hoffmann from Pixabay

Dodaj komentarz